BEDRIJF

BEDRIJF
Stenen voor duurzame en
waardevaste gebouwen

LEMGA STAAT VOOR CELLENBETON EN KALKZANDSTEEN

Met deze twee bouwmaterialen bouwt u ieder gewenst modern, duurzaam en solide gebouw. Hoog op de lijst met positieve eigenschappen staan het draagvermogen en een uitstekende geluidsisolatie van kalkzandsteen en een hoge thermische isolatie van cellenbeton. 

Over het algemeen zijn er nog meer belangrijke argumenten die voor gebouweigenaren belangrijk zijn, zoals: de duurzame en ecologisch verantwoorde productie in de modernste productiefaciliteiten en ook de eersteklas logistiek die bouwprocessen gaande houdt.


ECOLOGIE / DUURZAAMHEID

Ökologie / Nachhaltigkeit

NATUURLIJKE FUNDAMENTEN VOOR GOED BOUWEN EN LEVEN

Het zeer goede ecologische evenwicht van kalkzandsteen en cellenbeton is het resultaat van een lange lijst van positieve eigenschappen. Als zuiver minerale bouwstoffen bevatten ze bijvoorbeeld geen verontreinigende stoffen die in de omgevingslucht zouden kunnen vrijkomen. Beiden zijn dus een uitstekende basis voor gezond bouwen. Bij LEMGA gebruiken we milieuvriendelijke lokale grondstoffen, wat zorgt voor korte transportroutes. We hebben warmte en elektriciteit nodig voor de productie en dat wekken we op met onze eigen zonne- en windenergiecentrales. Ongeveer tweederde van onze behoeften produceren we zelf op een milieuvriendelijke manier. Cellenbeton en kalkzandsteen verdienen ook uitstekende punten als extreem duurzame bouwmaterialen met de beste fysische eigenschappen in hun toepassingsgebieden, in categorieën als brandbeveiliging, warmteopslag of thermische isolatie, geluidsisolatie en architectonische flexibiliteit.


PRODUCTIE / SERVICE

Produktion / Service

DE KWALITEIT MOET TE ALLEN TIJDE JUIST ZIJN

Productiesystemen en processen voor bouwmaterialen zijn continu in ontwikkeling. Dit maakt de vraag of en in hoeverre een fabrikant in zijn systemen investeert des te belangrijker. De kwaliteit van de producten, de prijs en, last but not least, het verbruik van hulpbronnen, d.w.z. de effecten op het milieu, zijn rechtstreeks afhankelijk van de gebruikte technologie. We werken met geautomatiseerde high-performance systemen die een zeer nauwkeurige en constante kwaliteit leveren en energiezuinig zijn in gebruik. Voor ons staat kwaliteit, ook bij advies en service, voorop.

We staan heel dicht bij onze klanten, verbruikers en partners. De ontwikkelingen op de bouwmaterialenmarkt en de steeds technischer wordende processen op de bouwplaats volgen we op de voet. Onze coöperatieve gedachte en werkwijze past heel goed en wordt gewaardeerd. Met onze producten, leveringen en diensten zijn we een integraal onderdeel van een hele waardeketen.


HERKOMST / GESCHIEDENIS

Herkunft / Geschichte

DE BASIS VOOR ALLES: BIJNA 70 JAAR ERVARING

We zijn begonnen met de productie van kalkzandsteen toen deze halverwege de jaren vijftig op grote schaal werd ontdekt door architecten en bouwers. De eerste grote uitbreiding van de productiecapaciteit was al na vijf jaar nodig en na Gustav Schlamann zat de tweede generatie in het bedrijf, Gottfried en Horst Schlamann. Dergelijke details zijn tegenwoordig natuurlijk niet belangrijk voor onze klanten en partners, dat weten we. Belangrijk is dat we als één van de grootste kalkzandsteenproducenten in Noord-Duitsland en als grote producent van cellenbeton sinds het begin van de jaren zeventig zoveel mogelijk ervaring hebben opgedaan in ons vakgebied. Deze ervaring is voor ons levend kapitaal en we maken er intensief gebruik van. Niet alleen in fabricagetechniek, maar ook in advies, service en logistiek. Onze geschiedenis wordt zo een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsborging - en dat vinden we een goede zaak.

In 2008 werd voor het eerst contact gelegd door Roger Thomassen met de familie Schlamann van Schlamann KG in Marklohe ( www.schlamann-kg.de ). Er ontstond al gauw een goede en vertrouwensvolle relatie tussen beiden. Hieruit vloeide een samenwerkingsverband, waardoor LEMGA Benelux B.V. de exclusieve verdeler is voor de Benelux-landen. LEMGA Benelux B.V. is een organisatie met passie voor bouwen. Wij kennen een platte organisatie. Dit maakt het mogelijk om snel, flexibel en pragmatisch te reageren op uw vragen, nieuwe ontwikkelingen en situaties. Sleutelbegrippen zijn: denken in mogelijkheden, enthousiasme en passie, klantgerichte aanpak en partner zijn.

LEMGA Benelux B.V. levert een compleet pakket aan producten en aanverwante artikelen voor de woningbouw (nieuwbouw en verbouw), renovatie en utiliteitsbouw.

PRODUCTEN

Produkte
Massieve krachtpatser of
slim lichtgewicht materiaal

Ook voor bouwen geldt: er is niet één oplossing voor alle gevallen. In gebouwen met meerdere verdiepingen is een hoog draagvermogen een belangrijke vereiste. Kleinere constructies kunnen lichter worden gebouwd. De keuze voor een specifiek bouwmateriaal of een combinatie van bouwmaterialen wordt daarom bij het gebouwontwerp genomen. Voor sommige toepassingen zijn er duidelijke prioriteiten, voor andere moeten de specifieke voordelen van kalkzandsteen en cellenbeton tegen elkaar worden afgewogen

CELLENBETON

Lucht als belangrijke eigenschap van een bouwmateriaal? LEMGA cellenbeton is een zogenaamd massief bouwmateriaal, maar het is erg licht. Vanwege het hoge poriënaandeel heeft het een bijzonder goede thermische isolerende werking - dat wil zeggen dat wanden van cellenbeton geen extra isolatiemaatregelen nodig hebben. Het is ook onbrandbaar, biedt een goede geluidsisolatie en is volledig vrij van schadelijke stoffen.

Het compacte leveringsprogramma van LEMGA cellenbeton dekt het hele scala van eenvoudige tussenwanden tot het realiseren van hoog isolerende constructieve wanden en andere details.

De technische productinformatie van de cellenbetonproducten is via onderstaande link beschikbaar.


KALKZANDSTEEN

LEMGA kalkzandsteen heeft typische kenmerken zoals hoge sterkte, geluidsisolerende en warmteopslag eigenschappen in allerlei formaten. LEMGA kalkzandsteen is geheel vrij van schadelijke stoffen. Ze worden vervaardigd in overeenstemming met de huidige normen en worden voortdurend gecontroleerd in de fabriek en onafhankelijk extern gecontroleerd.

Van dragende wanden tot niet-dragende wanden, het assortiment dekt alle toepassingsgebieden. 

De technische productinformatie van de kalkzandsteenproducten is beschikbaar via de onderstaande link.


SERVICE

Service
Goed bouwen is teamwork

Als fabrikant van hoogwaardige bouwmaterialen maken wij bij LEMGA deel uit van de gehele bouwketen. Diensten en beroepen die op elkaar bouwen en van elkaar afhankelijk zijn. Samenwerkingsrelaties met de verwerker en de bouwmaterialenhandel spelen dan ook een belangrijke rol.

Met een intensief opgeleid en ervaren team van adviseurs ondersteunen wij de bouwsector in elke fase van het bouwproject, van de planningsfase tot de productkeuze tot logistiek en verwerkingsvraagstukken, bijvoorbeeld met specifieke bouwtechnische detailoplossingen.


HOOGSTE MATERIAALBESCHIKBAARHEID

Produktion

BOUWEN IS PLANNEN

Verstoringen in het bouwproces zijn ongewenst. Soms zijn deze gerelateerd aan het materiaal. Bijvoorbeeld: de beschikbaarheid van de benodigde hoeveelheden, van bepaalde steensoorten, ed.. Het ontbreken van materialen leidt meestal tot stilstand, waardoor ook de deadlines van de daaropvolgende acties in onzekerheid kunnen komen. Er zijn altijd schommelingen in de vraag naar materialen en diensten. Bouwmaterialenhandelaren en aannemers kunnen op LEMGA vertrouwen.

De ultramoderne productie-installatie van LEMGA heeft productiereserves die ruim boven de normale werking liggen. Niet alleen is de systeemtechniek state-of-the-art, maar ook de geautomatiseerde meet- en regeltechniek voor het aansturen van deze productiesystemen. Kortom: ongeacht de seizoensvraag krijgen bouwbedrijven altijd de gebruikelijke hoge LEMGA-kwaliteit.BETROUWBAAR - AAN UW KANT

Team

SAMEN DE BOUWHEER OVERTUIGEN

Of het nu gaat om architecten, bouwbedrijven, handelaren in bouwmaterialen of fabrikanten: voor iedereen die bij het bouwproces betrokken is; er is maar één opdrachtgever. Het succes is altijd afhankelijk van onze gemeenschappelijke samenwerking. Voor LEMGA is dit een doorslaggevende reden om zich te richten op een kwalitatieve samenwerking. Dit vereist een partnerschap, regionale samenwerking met zowel handelaren in hoogwaardige bouwmaterialen als met kwaliteitsbewuste bouwbedrijven.

In deze samenwerking zien wij het als onze taak om door het aanhouden van deadlines, leveringscapaciteit, productkwaliteit en advies een overtuigend totaalpakket te bieden voor het dagelijkse werk op de bouwplaats. Zoals u al decennia van ons kent - duidelijk, betrouwbaar en ongecompliceerd. Dit alles is van waarde voor de gebouweigenaar en/of  investeerder.BEWEZEN KWALITEIT

Analyse

EEN GOEDE NAAM VERPLICHT

Voor 85% is in een gangbare bouwconstructie het metsel- of lijmwerk, een samenstelling van steen en mortel, het dragende onderdeel. De gebruikte bouwstoffen vergen veel bouwkundige knowhow van een fabrikant om aan de elementaire eisen te voldoen.  Immers, als de wand eenmaal gemaakt is, is het metsel- of lijmwerk vaak de drager voor verdere componentlagen zoals verf, gips, tegels en andere afwerkingssystemen.

LEMGA-stenen worden vervaardigd volgens de nieuwste DIN en EN normen. Kwaliteitsbewaking bestaat uit eigen productiecontrole in het eigen laboratorium én externe monitoring door erkende controle- en certificatie-instellingen. 

NIEUWS / REFERENTIES

News
Berichten over een mooie en
aantrekkelijke sector

Samen beter willen worden. Samen met onze klanten, onze partners en onze omgeving. Wij houden u graag op de hoogte van actuele nieuwsberichten, diverse projecten die uitgevoerd werden met LEMGA producten, onze maatschappelijke betrokkenheid, etc. Samen met onze partners uit de bouw en bouwmaterialenhandel bieden we ook opleidingen aan. Bijscholing van vakmensen brengt onze gezamenlijke knowhow naar een hoger niveau.

We willen laten zien hoe de moderne bouw zich vanuit ons standpunt ontwikkelt en waar LEMGA staat. En natuurlijk laten we graag zien wat een aantrekkelijk en veelzijdig werkveld de moderne bouwwereld is.

Regelmatig vind je hier nieuwe berichten uit onze wereld.

meer informatie

INFO / KENNIS

Info / Wissen
Documenten, tools en technische
achtergrondinformatie

Bouwen is een exact vak, bouwfysica is een exacte wetenschap, en dat omvat data, feiten en berekeningen. We hebben wat nodig is op het gebied van kalkzandsteen en cellenbeton samengesteld; te beginnen met onze leveringsprogramma’s, productbladen, informatiebladen, ed.

Mocht u verdere informatie wensen, horen wij dat graag.

Leveringsprogramma

Diese Webseite verwendet Cookies
Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzinformationen