Impressum

LEMGA Benelux B.V.
Business Park Stein 145b
NL-6181 MA Elsloo, Nederland

Tel. +31 45 - 711 14 27
Fax +31 45 - 711 14 07
E-Mail senden
www.lemga-benelux.com


Bezoek enkel op afspraak.


Kamer van Koophandel
14107842

B.T.W. nummer
NL8201.44.125.B01

Disclaimer website
Deze website is met de grootste aandacht en zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er in onze beschrijvingen, beeldmateriaal, berichtgeving en/of informatie toch fouten of vergissingen voorkomen, dan aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook voor het gebruik maken van de informatie, welke u aantreft op deze website, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie ten alle tijden juist is. Mocht u beeldmateriaal tegenkomen waarvan u denkt de publicatierechten te hebben dan horen wij dit gaarne, waarna we na onderzoek deze beelden zullen verwijderen.

Disclaimer email
De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Lemga Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Lemga Benelux B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Op al onze werkzaamheden en al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onze Algemene Voorwaarden van toepassing.


Diese Webseite verwendet Cookies
Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzinformationen